گروه مالیاتی مالیات یار با داشتن افرادی متخصص و خبره در زمینه مالی و مالیاتی می توانند شما را در وکالت مالیاتی پرونده خود و انجام هرچه بهترتکالیف مالیاتی مطابق با استانداردهای حسابداری و گزارش دهی هرچه بهتر به مدیریت یاری نمایند.

گروه مالیات یار در دو زمینه مالی و مالیاتی، فعالیت می نماید:

۱- خدمات مشاوره ای در زمینه مالیات.

  • مشاوره مالیاتی در کلیه حوزه های مالیاتی.
  • قبول پرونده های مالیاتی و وکالت تخصصی دعاوی مالیاتی.
  • اعتراض به بدهی های مالیاتی و تقسیط آن و اخذ مفاصا حساب مالیاتی.
  • تحریر لوایح و دفاعیه های مناسب مالیاتی، پیگیری پرونده های مالیاتی در هیاتهای مالیاتی.

۲- خدمات اجرائی در زمینه مالی و مالیاتی.

  • انجام کلیه امور مالی و مالیاتی، ارائه انواع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ( شرکت ها- مشاغل)، اظهارنامه های ارزش افزوده، اظهارنامه املاک، اظهارنامه ارث، اظهارنامه انحلال و ….
  • تشکیل پرونده های مالیاتی اشخاص ( حقیقی و حقوقی)، اخد کد اقتصادی، پلمپ دفاتر، ثبت نام ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده.
  • تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه.
  • استقرار و راه اندازی سیستم حسابداری مناسب هر کسب و کار.