جدول مقایسه حقوق سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰

مقایسه حقوق سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰

هر ساله بر اساس میزان نرخ رشد تورم حقوق ها نیز می بایست افزایش یابد که جدول میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

جدول مقایسه ای حقوق سال ۱۳۹۹ با سال ۱۴۰۰
ردیف شرح دریافتی سال ۱۳۹۹ سال۱۴۰۰ تغییر نسبت به سال قبل
مبلغ درصد
۱ مزد روزانه ۶۳۶,۸۰۹ ۸۸۵,۱۶۵ ۲۴۸,۳۵۶ ۳۹
۲ مزد ۳۰ روز ماهانه ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۷,۴۵۰,۶۸۰ ۳۹
۳ بن کارگری ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰
۴ حق مسکن ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰
۵ پایه سنواتی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰
۶ حق اولاد ۱,۹۱۰,۴۲۷ ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۷۴۵,۰۶۸ ۳۹
۷ دریافتی کارگر مجرد ۲۷,۱۰۴,۲۷۰ ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ ۱۱,۳۵۰,۶۸۰ ۴۲
۸ دریافتی کارگر با یک فرزند ۲۹,۰۱۴,۶۹۷ ۴۱,۱۱۰,۴۴۵ ۱۲,۰۹۵,۷۴۸ ۴۲
۹ حداقل عیدی ۳۸,۲۰۸,۵۴۰ ۵۳,۱۰۹,۹۰۰ ۱۴,۹۰۱,۳۶۰ ۳۹
۱۰ حداکثر عیدی ۵۷,۳۱۲,۸۸۰ ۷۹,۶۶۴,۸۵۰ ۲۲,۳۵۱,۹۷۰ ۳۹
۱۱ معافیت مالیاتی ماهانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳

معافیت مالیاتی حقوق در سال ۱۴۰۰

گفتنی است هر ساله معافیت مالیاتی در بودجه هر سال اعلام می گردد و این معافیت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

جدول مالیاتی سال ۱۴۰۰
مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰
شرح حد پایین حد بالا حقوق مشمول نرخ مالیات متعلقه
معافیت ۱ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
تا ۱ برابر مازاد معافیت ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰% ۴,۰۰۰,۰۰۰
تا ۲ برابر مازاد معافیت ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵% ۶,۰۰۰,۰۰۰
تا ۳.۵ برابر مازاد معافیت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰% ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تا ۵ برابر مازاد معافیت ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵% ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تا ۷ برابر مازاد معافیت ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰% ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تا بیش از ۷ برابر مازاد معافیت ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵%
حتما بخوانيد:  مشاوره مالیاتي پزشکان چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button