احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰

قانون ماليات 1400

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰

همانگونه که واقف هستید، در انتهای هر سال  بودجه سال بعد طبق برنامه های  راهبردی کشور، از قبل برنامه های پنج ساله و غیره، محاسبه و بسته می شود.

در این میان یک سری قوانین و احکام نیز بر مبنای این قانون، به همه دستگاها و ارگانها  جهت اجرای، ابلاغ می گردد.

موارد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد

۱- سهم توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات نفتی معادل یک میلیون ۱.۰۰۰.۰۰۰  یک میلیون بشکه در روز، معادل ۲۰% و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز معادل ۳۸% می باشد.

۲- وزارت نیرو موظف است، به ارای مصرف آب، برق و گاز مصرفی خانوارها مالیات ارزش افزوده به شرح زیر اخذ نماید:

 • به ازاء هر متر مکعب آب شرب مصرفی، که بالاتر از الگوی مصرف باشد، مبلغ (۲۰۰)  دویست ریال.
 • به از هر واحد مسکونی مشترکات گاز معادل ۲۰۰۰ ریال.
 • به از هر واحد مسکونی مشترکات برق معادل ۱۰۰۰ ریال.
 • به از هر واحد مسکونی مشترک گاز و برق معادل ۱۰.۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض اخذ می نماید.
 •  برای مشترکات روستائی تمامی موارد بالا معادل ۵۰% محاسبه میشود.
 • بابت مشترگات پسماند ۰.۰۰۱ مواد اولیه و قطعات بازیافت شده محاسبه می گردد.

۴- به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می شود آن بخش از پرونده های مالیاتی اشخاصی که نسبت به مالیات ارزش افزوده سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۷ که کلیه اظهارنامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، ولی تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته، بدون رسیدگی قطعی نماید.

۵- سازمان امور مالیاتی، مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی و پیمانکاری پروژه های استانی را به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی واریز نماید.

۶- کلیه مراکز درمانی ( دولتی- خصوصی-مراکز درمانی نهادهای عمومی- نیروهای مسلح- خیریه ها و… مکلفند ۱۰% دریافتی حق الزحمه پزشکان ( بیمه و آزاد) را بنام علی الحساب مالیاتی پزشک مربوطه کسر و تا پایان ماه بعد از وصول وجه به سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

۷- کلیه مشاغل پزشکی( پزشکان، پیرا پزشکان، داروسازان، دامپزشکان) که مجوز از وزارت بهداشت و درمان دارند، را مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی نموده.

۸-  کلیه وکلا و مشاوران حقوق خانواده موظفند پایانه فروشگاهی را نصب نمایند.

۹-  همچنین کلیه وکلا به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم بابت ابطال تمبر مالیاتی قوه قضایئه مکلف است، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی نماید، بطوریکه دسترسی سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه و مرکز کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم نماید.

نکته مهم: در صورت اثبات خلاف واقع وکلا نسبت به درآمد خود تا سقف ۵ برابر اختلاف کشف شده مشمول مالیات و جریمه می شوند.

۱۰-دولت موظف است با استفاده از سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را تعیین تکلیف نموده و حداقل ۳۰% آن را تا پایان سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز نماید.

۱۱- بانکها و موسسات اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف مالیاتی خود مربوط به صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،مرتکب جرائم مالیاتی می شوند، که شامل:

 •  جریمه مربوط به صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم.
 • معادل ۲% حجم سپرده های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری جریمه می شوند.
حتما بخوانيد:  مشاوره چگونگی تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

۱۲- شرکت های بیمه در صورت عدم ارائه اطلاعات خود در سامانه صورت معاملات فصلی، مرتکب جرائم مالیاتی به قرار زیر می شوند:

 •  جریمه مربوط به صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم.
 • معادل ۵% حق بیمه های دریافتی از مشتریان نیز، جریمه می شوند.

۱۳- سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات خانه های خالی را تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ حل نموده و اشخاص مشمول مالیات فوق تا یک ماه بعد، مشمول مالیات بر خانه های خالی  می شوند را شناسائی و با جرائم مالیاتی به آنها ابلاغ نماید.

۱۴- تا زمانیکه قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی نشده است، تمامی دستگاهها مانند سابق عمل می نمایند.

۱۵- در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است، همزمان با هر پرداخت و متناسب با آن مالیات ارزش افزوده آن را محاسبه و پرداخت نماید، و پیمانکار نیز در همان زمان آن را به دارائی اعلام نموده و پرداخت نماید.
سازمان امور مالیاتی تا زمانی که کارفرما مالیات ارزش افزوده را پرداخت ننموده باشد، حق اخذ آن و یا محاسبه هر گونه جرائمی را برای شخص ندارد.

همچنین در صورتی که پیمانکار اسناد خزانه اسلامی از کارفرما اخذ نمود باشد، می تواند، آن اسناد را به مبلغ اسمی آن به سازمان امور مالیاتی، بابت مالیات محاسبه شده، پرداخت و سازمان امور مالیاتی نیز اسناد فوق را به خزانه عودت می دهد.

۱۶- تکلیف عوارض خروج کشور موضوع ماده ۴۵ قانون ارزش افزوده:

 • برای زائران عتبات و روستاییان مرزنشین یکبار در سال مطابق سال ۱۳۹۵ می باشد.
 • برای زائرین کشور عراق در اربعین از ۴ شهریور ۱۴۰۰ تا زمان اربعین مسافذت می روند، معاف از مالیات و عوارض می باشد.
 • مالیات و عوارض خروج از کشور  ورزشکاران برای هر بارسفر، به نرخ اولین سفر طبق سال ۱۳۹۵ می باشد.
 • مالیات و عوارض کارگران که در طول یکسال گذشته در کشورهای همجوار بوده اند، با تایید وزارت تعاون و کار اجتماعی معادل اولین سفر طبق سال ۱۳۹۵  می باشد.

۱۷- مالیات مشاغلی که موضوع و مشمول ماده ۱۰۰ می باشند، از ۱۰ برابر معافیت مالیات حقوق به ۳۰ برابر مالیات حقوق تغییر نمود.

۱۸- مالیات سیگار در سال ۱۴۰۰ مشمول:

 • هر نخ سیگار تولید داخل کشور معادل ۲۵۰ ریال .
 • هر نخ سیگار تولید داخل کشور با برند معادل ۵۰۰ ریال.
 • هر نخ سیگار تولید وارداتی معادل ۱۵۰۰ ریال.
 • هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی داخلی معادل ۳۳۰۰۰ ریال.
 • هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی وارداتی معادل ۱۰۰۰۰۰ ریال

۱۹- معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی معادل:

 • تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو میلیارد ریال معاف.
 • نسبت به مازاد آن طبق نرخ های ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می گردد.

۲۰- مالیات معافیت های هنری از قبیل بازیگری و مشمولین بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم معادل:

 • تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف.
 • مازاد بر آن طبق نرخ های ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می گردد.
حتما بخوانيد:  مالیات بر خانه‌های خالی چگونه است؟

۲۱- معافیت مالیاتی ناشی از بیماری کرونا شامل:

 • تولید کنندگان و صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا و واحد های صنفی با درآمد کمتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک میلیارد ریال معاف از مالیات .
 • کلیه واحد های تولیدی علاوه بر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهای مالیاتی معادل ۵% از بخشودگی مالیاتی برخوردار می گردند.

۲۲- معافیت مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهی حذف شد.

۲۳- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی در مورد کشور ایران و ونزوئلا با نرخ صفر محاسبه می گردد.

۲۴- برخورداری از معافیت های مالیات بر درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات و هر گونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات می باشد.

۲۵- در مورد شرکت دخانیات ایران فقط تا میزان ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو هزار پانصد میلیارد ریال از هزینه های این شرکت جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

۲۶- وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک را موظف نموده در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و حمایت های مالی و سیاستهای گمرکی مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه شود نه معاف از مالیات باشند.

۲۷- هرگونه نقل و انتقال دارائی از صندوق سرمایه گذاری که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار است از پرداخت مالیات معاف می باشد.

۲۸- مالیات مالکین خودرو شامل:

 • کلیه مالکین ( حقیقی و حقوقی) انواع خودرو های سواری و وانت و وانت دو کابین که دارای شماره شخصی می باشند، در در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها از ده میلیارد ریال بیشتر باشد مشمول مالیات بر خودرو می گردند.
 • از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱%.
 • از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۲%.
 • از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۳%.
 • نسبت به مازاد ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۴% می باشد.

۲۹- دولت موظف است ۲۰% از درآمد مالیات بر خانه های گران قیمت را صرف مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دهد.

۳۰- معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری برداشته شد.

۳۱- درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد خام فروش، شامل: مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفت و گاز و پتروشیمی بصورت خام و نیمه خام در همه کشور مشمول مالیات می شود.

۳۲- کلیه مالکین واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (عرصه و اعیان). با ارزش روز بیشتر از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نرخ زیر محاسبه می شوند:

 • نسبت به مازاد۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل .۰.۰۰۱.
 • نسبت به مازاد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل .۰.۰۰۲
 • نسبت به مازاد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ معادل ۰.۰۰۳
 • نسبت به مازاد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۰.۰۰۴
 • نسبت به مازاد ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۰.۰۰۵ می باشد.

نکته: مواردی که مشمول مالیات فوق نمی گردند شامل:

 • باغ ویلا و واحدهای مسکونی درحال ساخت.
 • واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک.

۳۳- وزارت راه و شهرسازی ، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلفند اطلاعات مربوط به املاک همه افراد را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند، و سازمان امور مالیاتی می بایست تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ هرگونه مالیات مربوط به املاک را مشخص نماید.

حتما بخوانيد:  آیا به دستگاه كارتخوان مالیات تعلق می‌گیرد؟

کلیه اشخاص (حقیقی- حقوقی) مکلفند هر نوع مالیات به ملک خود را پرداخت نموده چرا که هرگونه نقل و انتقال و اجاره منوط به تسویه حساب مالیات های فوق می باشد.

۳۴- کاربرانی که در فضاهای مجازی بیش از ۵۰۰.۰۰۰  پانصد هزار (فالور) دنبال کننده داشته باشند، درآمد حاصل از تبلیغات آنها را شناسایی و مالیات مربوطه را  اخذ نماید.

۳۴- درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات می باشد.

۳۵- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و بدهی های شرکت سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) جهت مشارکت در بانک تخصصی صنعت و معدن را با هم تهاتر نماید.

۳۶- موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام ( به استثناء اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات) مشمول مالیات می گردند.

۳۷- شرکتهای بیمه موظفند ماهانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیمه های شخص ثالث را به خزانه واریز نمایند.

۳۸-  مبلغ ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از عوارض خروج کشور در اختیار بنیاد مسکن قرارگرفته جهت صرف بهسازی امور روستاها.

۳۹- سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت سالانه می باشد.

 • نسبت به مازاد ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معدل ۱۰% .
 • نسبت به مازاد ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۵% .
 • نسبت به مازاد ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۲۰% ۰
 • نسبت به مازاد ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵% .
 • نسبت به مازاد ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۰% .
 • نسبت به مازاد ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳۵% می باشد.

۴۰- به منظور اجراء قانون پایانه فروشگاهی، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را بعنوان حساب فروش معرفی نمایند.

همچنین کلیه حسابهای متصل به درگاههای پرداخت و متصل به شبکه شاپرک بصورت پیش فرض درآمد تلقی می گردند.

۴۱- همچنین کلیه حسابهای بانکی که به درگاه متصل نیستند در صورتی که مبالغ یا دفعات واریز به حساب بیشتر از مبلغ و تعدادی که شورای پول و اعتبار مشخص کرده باشد به عنوان فروش تلقی می گردد.

۴۲- کلیه وجوهی که به حساب فروش واریز میشوند فروش تلقی می گردد.

۴۳- اعتبار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی به اشخاص تعلق می گیرد که مبلغ خرید به حساب بانکی فروش، فروشنده واریز شده باشد.

۴۴- قیمت بنزین قبل از سال ۹۸ مشمول مالیات ۱۴.۵% نمی گردد.

۴۵- مالیات حاصل از عوارض حاملان انرژی، پس از وصول ظرف یک ماه به حساب دهیاری ها واریز می گردد.

۴۶- شرکت تولید مواد اولیه هسته ای موظف است، درآمد حاصل از کار خود را پس از کسر هزینه ها به حساب خزانه واریز نماید.

۴۷- دولت به منظور ساماندهی و کارآمد بودن سیاست های حمایتی همه نهادهای حمایتی، را که به اقشار آسیب پذیر کمک می نمایند، مکلفند تمامی حمایتهای خود را با  لحاظ محرمانگی و ذکر کد ملی و به دولت اعلام نمایند.

۴۸- هرگونه نقل و انتقال دارائی از / به شرکتهای سهامی عام معاف از مالیات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button