مشاوره مالیات بر حقوق و دستمزد

مشاوره مالیات بر حقوق و دستمزد

مالیات بر درآمد حقوق چگونه است؟

مالیات بر درآمد حقوق در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم آمده:

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد بدست می آورد مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

نکته: مالیات تکلیفی، مالیاتی است که، شناسایی مبلغ و پرداخت آن بعهده طرف مقابل (کارفرما) می باشد و پرسنل در قبال پرداخت این مالیات وظیفه‌ای ندارند.

چه درآمدهای مشمول مالیات حقوق می باشند؟

درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد حقوق، عبارتست از:

حقوق (مقرری، یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون می باشد.

معافیت های مالیات درآمد حقوق کدامند؟

تعیین مبلغ معافیت حقوق هر ساله در قانون بودجه کشور تعیین می گردد، در محاسبه معافیت مالیات حقوق نکته بسیار مهم اینکه معافیت حقوق سالیانه است. حسابدار به ناچار معافیت مالیات حقوق را که بصورت سالانه است، تقسیم بر ۱۲ نموده تا معافیت را ماهانه از حقوقی که به صورت ماهانه پرداخت می شود کسر نمایند در حالی که اگر شخصی حتی یک ماه در سال کار نموده باشد کل معافیت یکساله به ایشان تعلق می گیرد.

حتما بخوانيد:  مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

جدول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سالهای مختلف

 

جدول معافیت مالیات حقوق در سال های مختلف
ردیف سال سقف میزان معافیت
۱ ۱۳۸۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۱۳۸۹ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۳ ۱۳۹۰ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۱۳۹۱ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۳۹۲ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ ۱۳۹۳ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۳۹۴ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۳۹۵ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۳۹۶ ۲ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۱۳۹۷ ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۸ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۳۹۹ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نرخ مالیات بر درآمد حقوق چقدر می باشد؟

نرخ و میزان مالیات بر درآمد حقوق در مورد کلیه اشخاص پس از کسر معافیت ها مقرر در این قانون طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. و در صورتیکه پرداخت مانند استاتید دانشگاه داشته باشیم با نرخ مقطوع ۱۰%  محاسبه می گردد.

جدول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم
سال تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات -ریال انباشته-ریال
۱۳۹۴ و قبل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۳۵
سال تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات-ریال انباشته-ریال
۱۳۹۵ به بعد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰/۱۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
به بالا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰/۲۵

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

میزان مالیات حقوق هر ساله با توجه به وضعیت اقتصادی، کسادی بازار، میزان تولید هر ساله در ابتدای سال تعیین می گردد.

معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ نیز طبق قانون بودجه مبلغ ماهانه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سالانه ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

چه کسی مالیات حقوق را پرداخت می نماید؟

مالیات حقوق جز مالیات‌های تکلیفی محسوب می‌شود.مالیات تکلیفی مالیاتی است که محاسبه و پرداخت آن بعهده شخصی غیر از مودی می باشد. شناسایی مبلغ و پرداخت آن بعهده طرف مقابل (کارفرما) می باشد و پرسنل در قبال پرداخت این مالیات وظیفه‌ای ندارند. پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص مکلفند مالیات آن را محاسبه و کسر نموده و ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان اعلام نمایند.

حتما بخوانيد:  مشاور و وکیل مالیاتی کیست و چگونه هزینه هایتان را کاهش می‌دهد؟

چه مواردی جزء محاسبه مالیات حقوق نمی باشد؟

 • حقوق بازنشستگی.
 • وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث.
 • خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه.
 • حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 • خسارت اخراج و بازخرید خدمت وظیفه.
 • مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل ۲/۱۲ معافیت سالیانه حقوق.
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آنها.
 • هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
 • خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 • ۵۰% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست مدیریت و برنامه ریزی.
 • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
 • مدیران و اعضای هیئت های سیاسی خارجی که به کشور وارد می شوند. به شرط وجود معاملات متقابل قابلیت اجرایی دارد.
 • رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران شرط معامله متقابل.
 • کارشناسان خارجی که با موافقت دولت ایران از محل کمک‌های بلاعوض به ایران اعزام می‌شوند.
 • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها دولت ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
حتما بخوانيد:  چه کسانی مشمول مالیات می‌شوند؟

نحوه محاسبه مالیات درآمد برحقوق؟

برای روشن شدن نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق یک مثال می زنیم:

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق
حقوق ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰
عیدی و پاداش آخر سال ۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه معالجه افراد تحت تکفل ۵,۰۰۰,۰۰۰
مزایای غیر نقدی ۲,۰۰۰,۰۰۰
میزان معافیت سالانه سال ۲۷,۲۴۰,۰۰۰
هزینه معالجه افراد معاف از مالیات می باشد ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۲۴۰۰۰۰*۱/۱۲
حقوق دریافتی سالانه ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰*۱۲
عیدی و پاداش آخر سال ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰-۲۲۷۰۰۰۰
معافیت مزایای غیر نقدی ۲۰۰۰۰۰۰-(۲۲۷۰۰۰۰*۲)
حقوق دریافتی سالانه ۳۷,۷۳۰,۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰+۱۷۳۰۰۰۰
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت قانونی ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۳۷۷۳۰۰۰۰-۲۷۲۴۰۰۰۰
مالیات متعلقه ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱۰۴۹۰۰۰۰*۱۰%

محاسبه مالیات غیر نقدی حقوق

سوالی که اینجا در ذهن پیش می آید اینکه چگونه می توان مالیات غیر نقدی حقوق را محاسبه نمود.

مالیات غیر نقدی حقوق اینگونه محاسبه می شود که، طبق تبصره ۵ ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می گردد:

 • مسکن با اثاثیه ۲۵ درصد حقوق و مزایا.
 • مزایا مسکن بدون اثاثه ۲۰ درصد حقوق.
 • مزایا ماشین با راننده ۱۰ درصد حقوق.
 • مزایا ماشین بدون راننده ۵ درصد حقوق.
 • سایر مزایای غیر نقدی به بهای قیمت تمام شده.

چگونه تشخیص دهیم که یک پرداخت دستمزد جزو حقوق می باشد یا خیر؟

تشخیص اینکه آیا یک پرداخت جزو حقوق محاسبه می شود یا خیر به استمرار آن پرداخت مربوط می شود در صورتی که پرداخت بیش از دو بار در سال صورت پذیرد آن پرداخت مستمر محسوب می شود و از نظر قانون می بایست جزو حقوق محاسبه شود.

اگر پرداختی به صورت مستمر نباشد می بایست جز حساب قرارداد پیمانکاری محاسبه گردد و این موضوع یا در گزارشات فصلی به دارایی اعلام می شود یا مالیات آن به صورت مقطوع ۱۰ درصد محاسبه گردد.

جرائم مالیات حقوق کدامند؟

جرائم مالیات حقوق ۲ دسته می باشد:

 1. عدم ارائه لیست حقوق در موعد مقرر و یا تسلیم برخلاف واقع معادل ۲% دو درصد حقوق پرداختی.
 2. عدم کسر و پرداخت ننمودن مالیات حقوق از سوی شخص مکلف (کارفرما) معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده.

مشاوره مالیات بر درآمد حقوق

مشاوره مالیات بر درآمد حقوق بصورت مشاوره مالیاتی بصورت مشاوره مالیاتی آناین و تلفنی و حضوری می باشد. که می توانید متناسب با حجم و مساله خود از هرکدام از انواع مشاوره خواسته باشید استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button