مشاوره مالیات شرکت ها و اشخاص حقوقی

مشاوره مالياتي اشخاص حقوقي

مشاوره مالیاتی شرکت ها؟

کلیه شرکتها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی ثبت شرکت را طی نموده، و به ثبت رسیده، و دارای شماره ثبت باشند مشمولین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می شوند.

به همین دلیل نیاز به یک مشاور خبره، در زمینه مالیات می باشد، تا بتواند شما را در رسیدن به اهدافتان یاری رساند.

کدام درآمدهای شرکت ها مشمول مالیات می شود؟

براساس ماده ی ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مجموع درآمد شرکت‌ها، که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران کسب می نمایند، پس از کسر زیان‌های حاصله از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر در قانون به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه ای می باشد شامل مالیات می شود.

نکته: فعالیت اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات اخذ می گردد.

چه مقدار از مالیات شرکت‌ها مشول مالیات می شود؟

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۲۵% بیست و پنج درصد سود حاصل از درآمدهای مشمول مالیات در ایران و خارج از ایران مبنای نرخ مالیات بر درآمد می باشد.

مشاوره در خصوص وظایف مالیاتی شرکت ها

تمامی شرکت‌ها و موسسات ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها می بایست حداکثر بعد از دو ماه به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی به محل کار خود مراجعه نموده و ثبت نام مالیاتی و اخذ کد اقتصادی نمایند و بعد از دریافت کد اقتصادی یکسری وظایف و تکالیف خود را انجام دهند، درغیر اینصورت مشمول جرائم سنگین و غیر قابل بخشش می شوند.که یکسری از تکالیف و وظایف مالیاتی در زیر شامل:

 • پرداخت حق تمبر سرمایه:اشخاص حقوقی می بایست حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت شخصیت (شرکت- موسسه) اقدام به پرداخت، مالیات حق تمبر سرمایه که معادل: دو در هزار مبلغ سرمایه حق تمبر خود را پرداخت نمایند.
حتما بخوانيد:  مشاوره مالیات مشاغل بصورت تضمینی

نکته: همچنین شرکت‌هایی که افزایش سرمایه دارند، نیز مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره‌ی ثبت شرکت نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق تمبر اقدام نمایند .

 • پلمپ دفاتر قانونی
  جهت پلمپ دفاتر قانونی اشخاص حقوقی ،لازم است قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر از اداره ی ثبت شرکت‌ها نمود.
 • تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
  حداکثر تا ۲ ماه بعد از ثبت شرکت یا موسسه لازم است پرونده مالیاتی خود را تشکیل داده و با تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ کد اقتصادی یک کد کابری و کلمه عبور به شما داده می شود که می توانید با آنها کلیه تکالیف مالیاتی خود را انجام دهید.
 • ارائه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی
  لازم است بعد از ثبت شرکت و شروع به کار در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و با اخد کد کاربری و کلمه عبور،در سامانه www.samt.tamin.ir شده و لیست بیمه خود را رد نمایید.
 • ارایه اظهارنامه حقوق
   کلیه اشخاص (حقیقی- حقوقی) بعد از ارائه لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی می بایست هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق طبق مقررات قانون، مالیات متعلقه را محاسبه و ظرف سی روز همراه با لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر: نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . در سامانه tax.gov.ir بارگذاری نموده و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را در همین سامانه ثبت نمایند.
 • ارائه اظهارنامه ارزش افزوده
  در صورتیکه شخص ( حقیقی- حقوقی) مشمول مالیات ارزش افزوده باشد می بایست اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را حداکثر تا ۱۵ رو ز بعد از پایان فصل در سامانه www.evat.ir ارائه نموده و مالیات و عوارض محاسبه شده را پرداخت نماید.
 • ارائه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم
   که در این سامانه، می بایست ریز کلیه خرید و فروش‌ها و قراردادها و واردات و صادرات و هزنیه‌های خود به غیر از هزینه حقوق و کارمزد بانکی را در این سامانه tax.gov.ir حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از پایان هر فصل این گزارش را به دارائی اعلام نمایید.
 • ارائه اظهارنامه عملکرد
   بر اساس قانون کلیه اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه عملکرد خود را که شامل: ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک، را حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را در سامانه  tax.gov.ir وارد نموده و مالیات مربوطه را پرداخت نمایند.
حتما بخوانيد:  جدول مقایسه حقوق سال 1399 با 1400

مهلت رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت‌ها توسط اداره امور مالیاتی 

مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی و شرکت‌ها در حالتهای مختلف به شرح زیر می باشد:

 1. در صورت ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰، یک سال می باشد.
 2. در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی پنج سال می باشد.

مشاوره و روش‌های رسیدگی اداره امور مالیاتی به پرونده‌های مالیاتی شرکت ها

 1. رسیدگی از طریق دفاتر:

  اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه عملکرد نموده و دفاتر قانونی (روزنامه و کل) اسناد و مدارک نگهداری نمایند و درآمد اعلام نمایند رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .

 2. رسیدگی از طریق علی الراس

  در صورتی که اشخاص حقوقی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمایند.

نسبت به سایر تکالیف خود اقدام ننمایند .

رد دفاتر از سوی هیات بند ۳ ماده ی ۹۷ به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر.

 1. ارجاع پرونده به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م

  در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر، به عنوان مثال : تاخیر پلمپ یا تأخیر ثبت وقایع مالی فاکتورهای فروش شماره سریال چاپی نداشته باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد با اصولا دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید‌ی محاسبه‌ی بهای تمام شده را ارایه ننماید یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت در مورد رسیدگی به هیأت بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م ارجاع داده می شود .
  در صورت ارجاع پرونده به هیات بند ۳ دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد.

مشاوره معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی 

 • اشخاص موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی، ‌تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی، درآمدهای خدماتی بیمارستان­‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اشخاص حقوقی به مدت محدود.
 • شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت تولید داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند.
 • اشخاص مشمول موضوع ماده ۱۳۳ ق.م.م. : صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها با نرخ صفر مالیاتی است.
 • اشخاص مشمول ماده ۱۳۴ ق.م.م.:مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه- آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی- مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها. موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی -باشگاه­‌ها و موسسات ورزشی دارای
 • مالیات صادرات ماده ۱۴۱ ق.م.م.
 • طبق ماده ۱۴۲ ق.م.م معافیت صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی.
 • معافیت شهرداری‌ها، ماده ۲۸۰ ق.م.م.
 • اشخاص مشمول بند ح ماده ۱۳۹ ق.م.م.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button