دادرسی مالیاتی چیست ؟

دادرسی مالیاتی چیست؟

درگذشته صاحبین کسب و کار دغدغه های امروزی را نداشتند و تمام فکرشان به انجام خدمات و رساندن محصولات خود به دست مشتریان بود. اما امروزه با وضع قوانین و مقرارت مالیاتی، پیچیدگی ها و دغدغه های جدیدی برای مدیران کسب و کارها بوجود آمده است.

دادرسی مالیاتی تنها گوشه ای از دغدغه های یک کسب و کار می باشد، همه ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در حصوص مصادیق مالیاتی ؟آشنایی داشته باشیم. و نباید ؟آن را بی اهمیت بدانیم، چرا که هزینه های بسیار زیادی را می تواند بر عهده کسب و کار ما بیندازد.

به اعتراض شخص (حقیقی- حقوقی) به مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی و یا برطرف نمودن هر گونه اختلاف بین مودی و سازمان امور مالیاتی بر سر میزان مالیات یا نحوه پرداخت آن دادرسی مالیاتی می گویند.

صاحبان کسب و کار ، مشاغل و اشخاص( حقیقی – حقوقی) می بایست در بازه زمانی مشخص شده اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

سازمان امور مالیاتی با اظهارنامه های مالیاتی چگونه برخورد می کند؟

بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی توسط شخص ( حقیقی- حقوقی) سازمان امور مالیاتی به ۲ حالت برخورد می نماید:

 • در حالت اول: کارشناس مالیاتی اظهارنامه‌ ارائه شده توسط مودی را همان گونه که اظهار شده را می پذیرد و مالیات ابرازی، با مالیات تشخیصی و مالیات قطعی همگی یکی می شود.که به ندرت اتفاق می افتد
 • در حالت دوم: ممیز مالیاتی بعد از مطالعه و بازبینی، درآمد ابرازی شخص را قبول ننموده و درآمد بالاتری را محاسبه می نماید.یا قسمتی از هزینه ها را قبول ننموده و رد می نماید.
 • یا اینکه کلا شخص را علی الرس می نماید .

دادرسی مالیاتی چه هنگام اجرایی می شود؟

مرحله دادرسی مالیاتی به بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی شروع می شود.

البته در سال های اخیر که سیستم خود اظهاری مالیاتی بدلیل استقرار طرح جامع مالیاتی ( گزارشات فصلی- تراکنش های بانکی) بنا نهاده شده، باعث گردیده مالیات ابرازی شخص و مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی تقریبا در یک راستا باشند ولی در بسیاری از موارد مالیات ابرازی توسط مودی توسط کارشناسان امور مالیاتی رد می شود و مبلغ مالیات تشخیصی سازمان به جای آن تعیین می شود.

حتما بخوانيد:  مشاوره مالیات بر حقوق و دستمزد

در این موارد،اغلب مبلغ مالیات تشخیصی بسیار بیشتر از مالیات ابرازی می باشد و هزینه های زیادی به صاحبین کسب و کار وارد می نماید. در این شرایط صاحبین کسب و باید از اظهارنامه ابرازی خود دفاع کنند تا مجبور به پرداخت مالیات های اضافی نباشند. بعد از اینکه برگ تشخیص مالیات به شخص ابلاغ شد، با اعتراض به آن فرآیند دادرسی مالیاتی شروع می شود.

چرخه دادرسی  پروسه ای است که برای قانونمند کردن دادرسی مالیاتی تعیین شده. پرونده شخص از مراحل مختلف این پروسه گذشته و ممکن است مشکل پرونده شخص حل شود یا نشود.

مراحل اعتراض به مبلغ مالیات کدامند؟

سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص مراجع متعددی را بنا نهاده که شامل:

 1. توافق با رئس امور مالیاتی.
 2. اعتراض در هیات بدوی ، موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م.
 3. اعتراض درهیات مالیاتی تجدید نظر، موضوع ماده ۲۴۷ ق.م.م.
 4. اعتراض در هیات موضوع ماده ۲۵۷ یا هیات هم عرض.
 5. اعتراض در هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م.
 6. اعتراض در شورای عالی مالیاتی، هیات موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م.
 7. اعتراض در دیوان عدالت اداری.
 8.  اعتراض در شورای عالی مالیاتی موضع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م.

دو هیات آخر زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی نمی باشند.

مراحل دادرسی مالیاتی چیست؟

اجرای پروسه دادرسی مالیاتی دارای مراحل مختلفی است،

مرحله ۱: در شرایطی که شخص (حقیقی- حقوقی) مالیات تشخیص داده شده توسط کارشناس سازمان امور مالیاتی را قبول ننماید، می بایست بر طبق یک پروسه قانونی، به رقم اعلام شده به سازمان امور ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص  اعتراض نماید.هم چنین کارفرمایان می توانند به وکیل و مشاور خود، برای انجام پروسه دادرسی مالیاتی، وکالت محضری بدهند، که با این کار ضرورتی برای حضور شخص (حقیقی- حقوقی) هنگام شرکت در هیاتهای حل اختلاف نمی باشد.

مرحله ۲: سازمان امور مالیاتی موظف است در مدت زمان سی روز از مورخه رجوع شخص بعد از تشخیص مالیات ، موضوع را بررسی کرده و نسبت به یکی از موارد زیر تصمیمی اتخاذ نماید:

الف: اگر دلایل و شواهد ( اسناد و مدارک) ارائه شده از طرف شخص توسط سازمان امور مالیاتی مورد تایید واقع شود، موضوع در پشت برگ تشخیص مالیات ثبت و به امضای طرفین (ریاست شعبه سازمان امور مالیاتی مربوطه و شخص مودی) رسیده و فرم قطعی مالیات ظرف مدت ۱۰ روز به شخص ابلاغ می گردد.

حتما بخوانيد:  مشاوره مالياتي چه کسانی می توانند از تبصره ماده 100 استفاده نمایند؟

ب: اگر سازمان امور مالیاتی دلایل و شواهد (اسناد و مدارک) ارائه شده از طرف شخص را نپذیرد و رأی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش شخص باشد، موضوع در پشت برگ تشخیص مالیات ثبت و به امضاء طرفین (ریاست شعبه  سازمان امور مالیاتی مربوطه و شخص مودی) رسیده و فرم قطعی مالیات ظرف مدت ۱۰ روز به شخص ابلاغ می گردد.

ج: اگر دلایل و شواهد ( اسناد و مدارک) ارائه شده از طرف شخص توسط سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات تشخیصی موثر نباشد و همچنین رأی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش شخص نباشد، (حداکثر طی پنج روز) پرونده برای تعیین وقت از هیات های حل اختلافات مالیاتی به بخش مالیاتی مربوطه رجوع داده می شود.

فرم اعتراض به مالیات تشخیصی توسط شخص، وکیل یا نماینده رسمی، به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

مرحله ۳: شرکت در هیات های حل اختلافات مالیاتی

هیات های حل اختلافات مالیاتی از سه نفر تشکیل شده؛ قاضی، نماینده اداره امور مالیاتی و نماینده شخص (حقیقی – حقوقی) که می تواند از اتحادیه ها، صنفوف و یا واحدهای متخصص به وکالت از مودی انتخاب شود.

پرونده مالیاتی شخص طبق اسناد و مدارک مرتبط در این هیات مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن به طرفین اعلام می گردد.

 • چنانچه مودی نظر صادر شده از طرف هیات حل اختلافات را بپذیرد، فرم قطعی صادر شده از طرف سازمان معیار تعیین و اخذ مالیات خواهد بود و پروسه دادرسی مالیاتی به اتمام می رسد.
 • در صورتی که مودی یا سازمان امور مالیاتی به رأی صادر شده از طرف هیات حل اختلافات مالیاتی اعتراض داشته باشند، ظرف سی روز از اعلام نظر مهلت دارند تا اعتراض خود را به هیات بدوی ارائه دهند.

مرحله ۴: در صورتی که مودی یا سازمان امور مالیاتی به رأی صادر شده از طرف هیات حل اختلافات مالیاتی بدوی اعتراض داشته باشند، ظرف مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به هیات تجدید نظر ارائه می دهند.

مرحله ۵: در صورتی که مودی به رأی صادر شده از طرف هیات حل اختلافات مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته باشد،با پرداخت مالیات قطعی شده می تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.

مرحله ۶: در صورتی که مودی یا سازمان امور مالیاتی به رأی صادر شده از طرف هیات حل اختلافات مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را شورای عالی مالیاتی یل ۲۵۱ مکرر ارائه نمایند.

حتما بخوانيد:   مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

مشاوره دادرسی مالیاتی به چه صورت است؟

استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی می تواند کمک زیادی به کسب و کارها بنماید، چرا که هزینه های مالیاتی اضافی را تا حد زیادی کاهش داده و باعث رشد چشمگیر یک کسب و کار می شود. در عصری که انجام هر کاری نیازمند تخصص است، قطعا استفاده از خدمات متخصصین بهترین و هوشمندانه ترین راه حل ممکن محسوب می شود.

خدمات مشاوره مالیاتی به طور کلی به دو دسته پشتیبانی مالیاتی و دادرسی مالیاتی تقسیم می شود.

پشتیبانی و مشاوره مالیاتی مجموعه ای از خدمات مشاوره در زمینه های مختلف قوانین کسب و کار خصوصا قوانین مالیاتی است ، که این مشاوره ها به اشخاص (حقیقی- حقوقی) ارائه می شود، تا از قوانین و بخشنامه های مالیاتی و خساراتی که ناشی از عدم اطلاع از این قوانین است در امان باشند.

در زمینه پشتیبانی مالیاتی، مشاوران مالی و مالیاتی کمک می نمایند، که کسب و کارها در چارچوب قانون، به میزان کمتری هزینه های مالیاتی پرداخت نمایند.

روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات از نظر دادرسی مالیاتی چیست؟

 1. تشخیص مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر
 2. تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک
 3. تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

تشخیص مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر

چنانچه شخص (حقیقی- حقوقی) طبق قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به وظایف و تکالیف خود عمل نماید. مالیات او از طریق روش رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده می شود که می بیست موارد زیر را در نظر گرفت:

 • ارائه اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده و گزرشات فصلی به موقع
 • ارائه دفاتر اسناد و مدارک طبق درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه
 • درصورت مثبت بودن نظر هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ارجاع گردد
 • گزارش مطابق دفاتر بودن پلیس مالیاتی ماده ۱۸۱

تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک

زمانی اداره امور مالیاتی همه هزینه ها را قبول می نماید که همه هزینه های ابرازی شحص منطبق باشد  با فصل هزینه های در قانون مالیاتهای مستقیم و این هزنیه ها هزینه ای قابل مالیاتی محسوب می گردد

روش رسیدگی به دفاتر با قبول کلیه هزینه ها:

مالیات تشخیصی = نرخ ضریب مالیاتی × درآمد مشمول مالیات یا| سود ابرازی =  فروش ابرازی

روش رسیدگی به دفاتر با برگشت هزینه ها:

مالیات  تشخصیی= نرخ × درآمد مشمول مالیات = هزینه غیر قابل قبول+سود ابرازی= هزینه ابرازی – فروش ابرازی

تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس

 • طبق نظر هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت با اسناد و مدارک و دفاتر
 • عدم ارائه اظهارنامه عملکرد ارزش افزوده در موعد مقرر
 • ارائه ننمودن دفاتر و اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی

قرائن مالیاتی چیست؟

قرائن مالیاتی عبارتست از عللی که در کسب و کار با توجه به موقعیت شغلی جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌ الرأس به کار می‌رود و از طرق زیر قابل رسیدگی است:

 • خرید سالانه
 • فروش سالانه
 • تراکنش های بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button